HYVINVOINTIA VAHVUUKSISTA BLOGIN TARKOITUS

Hyvinvointia vahvuuksista (6 op) on ala- ja yläkoulun henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen rahoittaa Opetushallitus ja koulutus on osallistujille ilmainen. Hyvinvointia vahvuuksista täydennyskoulutus toteutuu aikavälillä 9/2022 - 4/2023.

Täydennyskoulutuksen kouluttajina toimivat muun muassa  Kaisa Vuorinen ,  Eliisa Leskisenoja ,  Taina Sainio  sekä  Päivi Kärki  .

Täydennyskoulutuksen tavoite

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta positiivisen pedagogiikan keinoista, kehittää osallistujien toimintatapoja vahvuusperustaisesti sekä antaa eväitä kouluilon ja kouluviihtyvyyden lisäämiseksi.

Täydennyskoulutuksen sisältö

Täydennyskoulutukseen sisältyy: verkkokoulutuspäiviä (Zoom) sekä teemoihin liittyvää kollegiaalista työskentelyä verkko-oppimisympäristössä (Moodle). Osa koulutuspäivistä on yhteisiä ala- ja yläkoulun osallistujille ja osa päivistä on räätälöity erikseen ala- ja yläkoulun tarpeita ajatellen. Tarkemmat aikataulut sisältöineen Oulun yliopiston > Jatkuvan oppimisen yliopiston (JOY) koulutushaun sivulta.

 Kuva: Oulun yliopisto kuvapankki

Koulutuksen blogi

Tähän blogiin koostamme koulutuspäivien keskeistä antia, joten kannattaa käydä kurkkaamassa säännöllisesti millaisia ​​oppeja, ideoita ja työkaluja kouluttajat osallistujillemme jakavat. 

                                                            "Stay tuned"